Du vill träna mer?

Internet
morsecode.world Många olika funktioner (och reklam). Se presentation hur man tränar tecken på Youtube
(direkt till teckenträning: Instant character recognition )

https://morsle.fun/ Ett nytt engelskt ord per dag, men under "hatten" finns också träning på anropssignaler!

Appar för övning

IZ2UUF (Android)

Faktalänkar

Frekvenser för långsam telegrafi - nybörjare: QRS-frekvenser

Andra program

En "Morse keyer" som ett PC-program. Du kan även öva sändning med datorns mus-knappar, både som straight key och som en iambic "dubbelpaddel". Läs och ladda ner här: Morse Keyer

Login