LCWO - MorseMachine

I LCWO finns många funktioner. En av dessa, MorseMachine, passar väldigt bra för dig som håller på att lära dig telegrafi.

Här kan du träna enstaka tecken från den lektion du befinner dig på i LCWO, eller bara de tecken som du känner att du behöver träna mer på.
Se på presentationen nedan för lite tips om hur du använder MorseMachine.Login