Introduktionsträffen

Du kan delta på introduktionsträffen och sedan bestämma om du vill delta på kursen eller inte.

Vi presenterar oss för varandra såklart, och pratar om det tv-program och den YouTube-video som ni sett före träffen.
Vi pratar också om kursens mål, vad vi tar upp men även vad vi inte tar upp på kursen.
Och så klart det viktigaste:  Egen (daglig) träning!

Schemat presenteras.

Vi introducerar LCWO och du får skaffa ett konto. Detta är ett av de verktyg som du kommer att använda för kursen, och det viktigaste som vi använder mest.

Vill du delta på kursen enligt de villkor som presenteras på träffen, får du ditt första träningsuppdrag i LCWO.
Du får också tillgång till ett låst forum på LCWO där kursinformation uppdateras löpande, men du kan även diskutera med dina kurskamrater om inlärandets "vedermödor".


Login