Den "plastiska" hjärnan
Din hjärna kommer att tycka att detta med att lära sig telegrafi är ganska jobbigt...
Men det går att lära sig. För alla kan lära sin hjärna att lära sig nya "automatiska" förmågor.

Titta på detta avsnitt av Din hjärna med Anders Hansen: Vår föränderliga hjärna

Vilken metod skall man använda för att lära sig telegrafi?
Det går att använda olika metoder, men alla går ut på att deltagarna skall lära sig rytmen för de tecken som ingår.
Och har du lärt dig telegrafi, oberoende av metod, så finns den där och du kan inte börja om med en ny metod.

De råd och metoder vi använder oss av i denna kurs är inspirerade av flera olika "moderna" metoder för telegrafiutbildning.
Vilken hastighet man skall börja med är viktig aspekt, och det är något som bland annat AD0WE "Morse Code Ninja" har analyserat.
Titta på denna presentation från honom innan introduktionsträffen.
Morse Code Speed vs Proficiency

Login