Korta fakta om kursen

- Kursen är helt digital (möten via Zoom)
- Enbart mottagning/lyssning och tolkning av vad du hör
- Totalt 40 kursträffar
- En träff per vecka en vardagskväll 19-20
- Till varje träff skall du träna på egen hand
- Vissa veckor har vi ingen gemensam träff
- Enbart internationella grundtecken för amatörradio
- Strukturerad trafik - inte "rag chew" om väder etc.

Du skall komma igång på banden med telegrafi!

Login